Airborne Wireless Network ogłasza dostarczenie laserowych terminali lotniczych przez Mynaric na potrzeby nadchodzącego testu hybrydowej łączności radiowo-laserowej w locie

SIMI VALLEY, Kalifornia, 5 grudnia 2017 r. /PRNewswire/ -- Firma Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) ogłosiła dziś, że w ramach przygotowań do nadchodzącego testu hybrydowej łączności radiowo-laserowej w locie firma Mynaric (dawniej znana jako Vialight Communications) zaaranżowała dostarczenie dwóch laserowych terminali lotniczych i powiązanych elementów do ABWN na podstawie umowy o usługi projektowania i produkcji z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Dostarczenie komponentów umożliwi firmie ABWN realizację kolejnego etapu testów, w tym przeprowadzenie testu obejmującego dwa samoloty Cessna lub podobne (tzw. testy Cessna). Testy Cessna są kolejnym krokiem po pomyślnie zakończonym potwierdzeniu koncepcji przeprowadzonym przez ABWN w maju 2017 r. w Roswell w stanie Nowy Meksyk. Pierwszy etap testów objął dwa modele Boeing 767, które z powodzeniem zademonstrowały możliwości wykorzystania samolotów wyposażonych w rozwiązanie Infinitus Super Highway™ w roli nadajników czy routerów przekazujących i obierających sygnały szerokopasmowe między sobą. Test koncepcji w locie potwierdził także możliwość nawiązania łączności samolot-powierzchnia, powierzchnia-samolot oraz samolot-samolot-ziemia-samolot.

– Współpraca z firmą Mynaric w nadchodzących testach Cessna jest ważnym krokiem na drodze do uruchomienia naszego własnego hybrydowego systemu łączności radiowo-laserowej. Jesteśmy o krok bliżej do komercjalizacji rozwiązania Infinitus Super Highway™. Spodziewamy się, że demonstracja pozwoli nam na potwierdzenie szybkości przesyłu danych między dwoma platformami w powietrzu, co wcześniej w ogóle nie było możliwe – skomentował Michael Warren, główny dyrektor wykonawczy firmy ABWN.

– Jesteśmy dumni z tego, że możemy współpracować z Airborne Wireless Network w tak ważnej chwili i przyczynić się do zapewnienia pełnej gotowości operacyjnej rozwiązania Infinitus Super Highway™ - skomentował dr Markus Knapek, członek zarządu firmy Mynaric.

W związku z wnioskiem patentowym z dnia 25 lipca 2017 r. firma ABWN stara się o zapewnienie pełnych praw do opracowanej przez nią metody synchronizacji połączeń laserowych między samolotami w locie z wykorzystaniem własnego rozwiązania Infinitus Super Highway™. Firma ABWN wykorzysta to rozwiązanie jako plan na osiągnięcie wykładniczo zwiększonej prędkości przesyłu danych w planowanym rozwiązaniu Infinitus Super Highway™ ABWN.

Laserowe terminale lotnicze firmy Mynaric wykorzystywane w testach Cessna ABWN przetestują przerwy w połączeniach laserowych w celu dalszego potwierdzenia łączności hybrydowej radiowo-laserowej ABWN. Testy Cessna zostały opracowane w celu potwierdzenia wydajności i możliwości samodzielnej synchronizacji i ponownego nawiązywania połączenia przez lasery. Firma ABWN przewiduje obecnie, że będzie w stanie przeprowadzić testy Cessna oraz testy lotnicze na większą skalę obejmujące do 20 komercyjnych samolotów w roku 2018. Jeżeli testy zakończą się pomyślnie, firma ABWN będzie dążyła do zakończenia rozwoju oprogramowania i sprzętu w celu uruchomienia rozwiązania Infinitus Super Highway™.

O Mynaric

Firma Mynaric (dawniej znana jako Vialight Communications) jest producentem rozwiązań komunikacji laserowej wykorzystywanych w tworzeniu dynamicznych sieci komunikacyjnych w powietrzu i przestrzeni. Produkty bezprzewodowego przesyłu danych firmy obejmują naziemne stacje i terminale laserowe, które umożliwiają przesyłanie dużych ilości danych bezprzewodowo na długie dystanse przy zachowaniu wysokiej prędkości.

Firma Mynaric niedawno przeszła przez pierwszą ofertę publiczną i zgromadziła ponad 27 milionów euro (30 milionów dolarów). Firma Mynaric jest notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie pod ISIN DE000A0JCY11 | symbol M0Y.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mynaric.com

O Airborne Wireless Network

Firmie przyświeca cel stworzenia szybkiej powietrznej sieci internetowej poprzez połączenie komercyjnych samolotów w trakcie lotu. Rozwiązanie to nazywa się Infinitus Super Highway™. Każdy samolot objęty siecią Infinitus Super Highway™ ma pełnić rolę powietrznego nadajnika czy routera, wysyłając i odbierając sygnał internetowy, następnie przekazując go do kolejnych samolotów, tym samym tworząc cyfrową autostradę w powietrzu. Sieć szybkiego internetu Infinitus Super Highway™ ma w ten sposób zwiększyć obszar objęty łącznością z internetem. Firma nie zamierza udostępniać sygnału internetowego końcowym klientom detalicznym, bowiem odgrywając rolę operatora będzie przede wszystkim obsługiwać firmy telefoniczne czy dostawców internetu.

Obecnie łączność internetowa opiera się o sieć podwodnych kabli, naziemnych kabli optycznych i satelity. Firma jest przekonana, że powietrzna autostrada cyfrowa Infinitus Super Highway™ jest najbardziej logicznym rozwiązaniem braku łączności na świecie. Po stworzeniu i pełnym wdrożeniu sieci jej wykorzystanie nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Sieć Infinitus Super Highway™, po wprowadzeniu w życie, powinna zapewnić tanią, szybką łączność internetową na potrzeby obszarów wiejskich, społeczności wyspiarskich, statków w morzu, platform wiertniczych, a także umożliwić łączność na pokładach lotów prywatnych i komercyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.airbornewirelessnetwork.com

Uwagi na temat oświadczeń dotyczących przyszłości:

Niniejszy komunikat zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu postanowień Safe Harbor amerykańskiej ustawy z 1995 r. o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Wszystkie oświadczenia za wyjątkiem oświadczeń dotyczących faktów lub wydarzeń bieżących zawarte w komunikacie, włączywszy oświadczenia dotyczące naszych przyszłych wyników działań i pozycji finansowej, strategii biznesowej, proponowanych nowych produktów i usług, kosztów badań i rozwoju, przyznawania pozwoleń, czasu i prawdopodobieństwa powodzenia, planów i celów kadry zarządzającej w odniesieniu do przyszłej działalności oraz przyszłe wyniki możliwych produktów i usług mają charakter oświadczeń dotyczących przyszłości. W niektórych przypadkach oświadczenia dotyczące przyszłości opatrzone są zwrotami takimi, jak „może", „będzie", „powinno", „oczekiwać", „planować", „szacować", „mogłoby", „zamierza", „cel", „projekt", „rozważać", „uważać", „oszacowywać", „przewidywać", „potencjał" lub „kontynuować lub ich zaprzeczeniami albo też innymi podobnymi określeniami. Oświadczenia te powstały w oparciu o obecne przekonania i oczekiwania kadry zarządzającej firmy i podlegają znacznemu czynnikowi ryzyka i niepewności. Jeżeli założenia te okażą się nieścisłe lub też dojdzie do realizacji ryzyka albo niepewności faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od tych przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości.

Do czynników ryzyka i niepewności należą między innymi lecz nie tylko wyniki finansowe firmy, włączywszy historię strat operacyjnych, nasze umiejętności w zakresie zebrania dodatkowego kapitału koniecznego do dalszego prowadzenia działalności, nasze umiejętności w zakresie rozwinięcia i komercjalizacji rozwiązania Infinitus z powodzeniem, nasze możliwości zawarcia umów z komercyjnymi liniami lotniczymi umożliwiające zainstalowanie urządzeń na samolotach, zmiany przepisów w Stanach Zjednoczonych i na terenie innych krajów, gdzie zamierzamy prowadzić działalność, umiejętność przyciągnięcia i utrzymania kluczowych pracowników kadry zarządzającej i innego personelu, konkurencja ze strony nowych graczy na rynku, możliwość wykrycia i realizacji rozwoju odpowiednich produktów, a także czynniki ryzyka, niepewności i założenia opisane w dokumentach złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Oświadczenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają wyłącznie stan na dzień publikacji komunikatu. Firma nie planuje publikowania aktualizacji ani zmian oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, niezależnie od tego, czy zmiany nastąpiły w wyniku pozyskania nowych informacji, zaistnienia wydarzeń w przyszłości, zmian w okolicznościach czy też z innych powodów.

Kontakt:
info@airbornewirelessnetwork.com +1-805-583-4302

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

SOURCE Airborne Wireless NetworkRELATED LINKS
http://www.airbornewirelessnetwork.com

Journalists and Bloggers

Visit PR Newswire for Journalists for releases, photos and customised feeds just for media.

View and download archived video content distributed by MultiVu on The Digital Center.

 

Get content for your website

Enhance your website's or blog's content with PR Newswire's customised real-time news feeds.
Start today.

 

 
 

Contact PR Newswire

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
 

Become a PR Newswire client

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
  1. Products & Services
  2. News Releases
  3. Contact Us