Boeing a Embraer potvrdzujú prebiehajúce diskusie o potenciálnom spojení

Translations:

CHICAGO a SAO PAULO, 22. decembra 2017 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Boeing (NYSE: BA) a Embraer (BM&FBOVESPA: EMBR3, NYSE: ERJ) dnes potvrdili, že začali diskutovať o potenciálnom spojení, ktorého podmienky sa práve prerokúvajú.

Neexistuje žiadna záruka, že tieto diskusie vyústia do úspešnej transakcie. Boeing a Embraer nemajú v úmysle ďalej komentovať prebiehajúce diskusie.

Každá transakcia by podliehala schváleniu brazílskej vlády a regulačných orgánov, predstaviteľov oboch spoločností a akcionárov spoločnosti Embraer.

Výhľadové vyhlásenia sú vystavené riziku a neistote

Niektoré vyhlásenia v tejto verzii môžu byť výhľadové vyhlásenia. Často, ale nie vždy, môžu byť vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti identifikované použitím slov ako „plány", „očakáva sa", „očakávania", „plánované", „odhady", „zamýšľajú", „očakávajú" alebo variáciami takýchto slov a fráz, alebo môžu uvádzať, že určité činnosti, udalosti, podmienky, okolnosti alebo výsledky „môžu", „mohli by", „by", „možno" alebo „budú" realizované, uskutočnené alebo dosiahnuté. Výhľadové vyhlásenia sa už zo svojej podstaty zaoberajú záležitosťami, ktoré sú v rôznej miere neisté. Mnoho rizík, neistôt a iných faktorov, ktoré často zachádzajú za našu kontrolu, by mohlo spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od týchto výhľadových vyhlásení vrátane tých, ktoré boli predtým zverejnené v správach spoločnosti Boeing a Embraer, inde v tejto verzii, a všetkých rizík súvisiacich s potenciálnym strategickým spojením. Boeing a Embraer nemôžu zaistiť, že sa takéto výhľadové vyhlásenia ukážu ako správne. Upozorňujeme čitateľov, aby sa neprimerane nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré sú platné len k dátumu tohto vydania. Spoločnosť Boeing a spoločnosť Embraer odmietajú akýkoľvek zámer alebo povinnosť aktualizovať alebo revidovať akékoľvek výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí, podmienok, okolností a iných, s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahujú príslušné právne predpisy. Prečítajte si ďalšie informácie, ktoré Boeing a Embraer potenciálne uverejnia v súvisiacich otázkach v správach pre SEK.

Kontakty:

The Boeing Company
Phil Musser
Senior Vice President, Communications
Mobil: 312-241-6683
Phil.Musser@boeing.com

Boeing Communications
Kancelária: +1 312-544-2002

Embraer
Nelson Salgado
Senior Vice President, External Affairs and Corporate Communications
Kancelária: +55 11 3 841 6085
nsalgado@embraer.com.br

 

SOURCE The Boeing Company; EmbraerJournalists and Bloggers

Visit PR Newswire for Journalists for releases, photos and customised feeds just for media.

View and download archived video content distributed by MultiVu on The Digital Center.

 

Get content for your website

Enhance your website's or blog's content with PR Newswire's customised real-time news feeds.
Start today.

 

 
 

Contact PR Newswire

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
 

Become a PR Newswire client

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
  1. Products & Services
  2. News Releases
  3. Contact Us