Společnost Deloitte zjistila, že vedoucí pracovníci jsou optimističtí vůči Průmyslu 4.0, ale schází jim přesvědčení o vlivu a připravenosti jejich organizací

Globální výzkum zkoumá názory nejvýše postavených vedoucích pracovníků na připravenost na dopad čtvrté průmyslové revoluce na společnost, strategii, pracovní sílu a investice do technologií

DAVOS, Švýcarsko, 22. ledna 2018 /PRNewswire/ -- Hlavní vedoucí pracovníci podniků a ředitelé vládních agentur z celého světa podle výzkumné zprávy společnosti Deloitte Global nazvané „Čtvrtá průmyslová revoluce je tady – jste připraveni?" nemají důvěru v ochotu organizací ovlivňovat a využívat příležitostí, které nabízí čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0).

Průmysl 4.0 se vyznačuje propojením fyzických a digitálních technologií, jako je analytika, umělá inteligence, kognitivní výpočetní technika a internet věcí (IoT). Společnost Deloitte Global prozkoumala 1 600 vedoucích pracovníků na nejvyšších postech v 19 zemích a uskutečnila rozhovory s vybranými osobami, aby prozkoumala jejich připravenost využít Průmysl 4.0, který má prospět zákazníkům, zaměstnancům, komunitám a dalším klíčovým zúčastněným stranám.

 „Rychle se rozvíjející technologie, které vedou k Průmyslu 4.0, rychle přinášejí sociální a ekonomické změny v prostředí nesrovnatelné globální konektivity a demografických změn," uvedl pan Punit Renjen, generální ředitel společnosti Deloitte Global. „Je to čas velkých příležitostí, ale i rizik. Vyvinuli jsme tento výzkum, abychom lépe porozuměli tomu, jak vedoucí pracovníci vnímají tento všudypřítomný posun a odhalují oblasti, kde mohou efektivněji ovlivňovat vliv Čtvrté průmyslové revoluce na jejich organizace a společnost."

Otázky se zaměřily na čtyři hlavní témata: společenský dopad, strategii, talent / pracovní sílu a technologii. Výsledky průzkumu naznačují, že zatímco vedoucí pracovníci koncepčně chápou změny, které Průmysl 4.0 přinese, nejsou si zcela jisti, jak by měli postupovat, aby těchto změn využili. V každé ze čtyř oblastí dopadů průzkum vykázal určitý stupeň rozporu:

Společenský dopad:

Optimismus versus vlastnictví – Zatímco vedoucí pracovníci vidí stabilnější budoucnost s menší nerovností, jsou méně přesvědčeni o úloze, kterou mohou oni nebo jejich organizace hrát v ovlivňování společnosti v éře Průmyslu 4.0.

 • Převážná část (87 %) se domnívá, že čtvrtá průmyslová revoluce povede k větší sociální a ekonomické rovnosti a stabilitě a dvě osoby ze tří říkají, že podniky budou mít mnohem větší vliv než vlády a jiné subjekty při formování této budoucnosti.
 • Méně než čtvrtina však věří, že jejich vlastní organizace mohou ovlivnit klíčové společenské faktory, jakými jsou vzdělávání, udržitelnost a společenská mobilita.

Strategie:

Statická versus dynamická – Vedoucí pracovníci si uvědomují, že nemusí být připraveni využívat změny spojené s Průmyslem 4.0, ale tyto výhrady je nepřiměly ke změně jejich strategií.

 • Jen jedna třetina dotazovaných je silně přesvědčena, že budou správci svých organizací během doby těchto změn. Pouze 14 procent je silně přesvědčeno, že jejich organizace jsou připraveny plně využít změny spojené s Průmyslem 4.0.
 • Mnoho vedoucích pracovníků se zaměřuje na tradiční oblasti (tj. na vývoj produktů a zvyšování produktivity) namísto posunu jejich zaměření k rozvoji talentů a řízení konkurenčního prostředí, které by mohlo podnítit inovace a vytvářet hodnoty.

Talent / Pracovní síla:

Evoluce versus revoluce – Vedoucí pracovníci nejsou přesvědčeni, že mají k dispozici osoby s dostatečným talentem, aby byli úspěšní v Průmyslu 4.0. Domnívají se však, že dělají vše nutné, aby vybudovali správné pracovní týmy, navzdory tomu, že se talent nachází na seznamu jejich priorit níže.

 • Jen čtvrtina dotazovaných je silně přesvědčena, že má správné složení pracovní síly a potřebné dovednosti pro budoucnost.
 • Zajímavé je, že 86 % respondentů tvrdí, že dělají vše pro to, aby vytvořili pracovní sílu pro Průmysl 4.0. Odpovědi však ukazují, že témata týkající se lidských zdrojů zůstávají nízkou prioritou, s výjimkou úsilí o zvýšení efektivity pracovníků.
 • Ve společnostech, které zařazují význam talentu pro Průmysl 4.0 vysoko na jejich seznamu priorit, se zaměřují na potenciál nových rolí, které lidem umožní využívat jejich silné stránky při současném využívání technologií pro větší inovace, alternativní pracovní prostředí a nové přístupy k učení a rozvoji.

Technologie:

Výzva versus připravenost – Vedoucí pracovníci chápou, že potřebují investovat do technologií, aby mohli zavádět nové obchodní modely. Mají však potíže s plnou orientací podnikání na příležitosti Průmyslu 4.0 kvůli nedostatku vnitřního strategického nastavení a krátkodobému zaměření.

 • Vedoucí pracovníci uznávají, že jejich současné investice do technologií jsou silně ovlivněny touhou vytvářet nové obchodní modely, které podle jejich názoru budou mít jeden z největších dopadů na jejich organizace.
 • Jen velmi málo vedoucích pracovníků však tvrdí, že jsou schopni silné orientace na investování do technologií, které definují čtvrtou průmyslovou revoluci. Citují nedostatek interní připravenosti, nedostatek spolupráce s externími partnery a krátkodobé zaměření.  

Výzkum odhalil, že celkově jsou vedoucí pracovníci na celém světě v rané fázi přípravy jejich organizací k využití plného potenciálu Průmyslu 4.0. Budou potřebovat využít příležitosti k posílení klíčových spojení, která prospějí jejich klientům, pracovníkům, organizacím, komunitám a společnosti v širším měřítku:

 • Společenský dopad. Připouštějí, že každá organizace má schopnost mnohými způsoby ovlivňovat příslib čtvrté průmyslové revoluce a vytvářet spravedlivější a stabilnější svět.
 • Strategie. Zaujímají holistický přístup ke strategickému plánování a zkoumají, jak mohou být základní schopnosti doplněny novými, aby vyvíjeli nové produkty a služby a vytvořili nové hodnoty pro širší spektrum zúčastněných stran.
 • Talent a pracovní síla. Činí přípravu pracovníků na práci v éře Průmyslu 4.0 prioritou pomocí vytvoření kultury učení a spolupráce a vytváření příležitostí k odborné přípravě – v rámci organizace i v zanedbaných komunitách.
 • Technologie. Vnímají technologii jako nejsilnější diferenciátor Průmyslu 4.0 a investují do integrace nových aplikací, které mohou podporovat nové obchodní modely. A co je nejdůležitější – chápou, že technologie Průmyslu 4.0 by neměly být omezeny jen na jednu část organizace, ale měly by být integrovány do celé organizace, aby lépe podporovaly široké spektrum odpovědnosti a zúčastněné strany, které potřebují pro rozvoj ve světě 4IR.

„Jsem přesvědčen, že ti, kteří mají širší pohled, budou těmi, kteří v této nové době uspějí," poznamenal pan Renjen. „Budou vidět vazby mezi podnikatelskými a sociálními potřebami, mezi finančními výsledky a inovačními strategiemi, mezi produktivitou pracovních sil a smyslem pro stabilitu a blaho lidí, integrací stávajících technologií a vytvořením zcela nových řešení."

Další informace a úplné výsledky výzkumu naleznete zde.

 

 

Metodika

Společnost Forbes Insights ve spolupráci s firmou Deloitte Global provedla globální průzkum s 1 603 nejvýše postavenými vedoucími pracovníky, aby lépe porozuměla jejich pohledu na Průmysl 4.0. Všichni respondenti pocházeli z organizací s ročními příjmy vyššími než 1 mld. USD s průměrnými obraty ve výši 7,4 mld. USD. Tito vedoucí pracovníci řídí organizace v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Číně, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, na Islandu, v Indii, Japonsku, Mexiku, Nizozemsku, Norsku, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku, ve Spojeném království a Spojených státech. Respondenti reprezentují 10 průmyslových odvětví, přičemž žádný průmysl nepředstavuje více než 12 % celkového vzorku. Průzkum byl proveden v srpnu roku 2017.

O společnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu nebo více společností skupiny Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), její globální sítě členských firem a jejich přidružených subjektů. DTTL (dále jen „Deloitte Global") a každá z jejích členských firem je právně odděleným a nezávislým subjektem. DTTL neposkytuje služby klientům.

Více informací naleznete na webových stránkách www.deloitte.com/about.

Společnost Deloitte je předním světovým poskytovatelem auditů a pojištění, poradenství, finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik, daní a souvisejících služeb. Naše síť členských firem ve více než 150 zemích a územích obsluhuje čtyři z pěti společností seznamu Fortune Global 500®. Na webových stránkách www.deloitte.com se dozvíte, jakým způsobem přibližně 264 000 zaměstnanců společnosti Deloitte vytváří důležitý dopad.

 

 

 

SOURCE DeloitteRELATED LINKS
http://www.deloitte.com

Journalists and Bloggers

Visit PR Newswire for Journalists for releases, photos and customised feeds just for media.

View and download archived video content distributed by MultiVu on The Digital Center.

 

Get content for your website

Enhance your website's or blog's content with PR Newswire's customised real-time news feeds.
Start today.

 

 
 

Contact PR Newswire

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
 

Become a PR Newswire client

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
 1. Products & Services
 2. News Releases
 3. Contact Us