Společnost Takata vybízí věřitele, aby navštívili webové stránky TKRestructuring.com/PPIC pro informace o případech v kapitole 11

WILMINGTON, Delaware, 6. listopadu 2017 /PRNewswire/ -- Dne 25. června 2017 (dále jen „datum podání") společnost TK Holdings Inc. a některé její přidružené společnosti (společně „dlužníci") podaly u konkurzního soudu Spojených států amerických pro okres Delaware („konkurzní soud") oznámení o případech spadajících do kapitoly 11 zákona o úpadku firem („případy kapitoly 11"). Dlužníci jsou dceřinými společnostmi společnosti Takata Corporation, japonské společnosti zabývající se výrobou a prodejem automobilových součástek včetně airbagů. Společnost Takata Corporation podala v Japonsku návrh konkurzní řízení.

Dlužníci podporují osoby, které vlastní nebo mohly vlastnit vozidla vybavená určitými airbagy vyráběnými dlužníky nebo jejich přidruženými společnostmi, které obsahují fázově stabilizovaný dusičnan amonný („inflátory PSAN"), aby navštívili webovou stránku tkrestructuring.com/PPIC a pečlivě přezkoumali informace o případech v kapitole 11 a způsob podání důkazu nároku vůči dlužníkům. Informace na těchto webových stránkách jsou k dispozici ve 22 jazycích a zainteresované osoby mohou zaregistrovat své e-mailové adresy, aby mohly získávat oznámení o důležitém vývoji v kapitole 11.

Konkurzní soud pro podání důkazů k pohledávce vůči dlužníkům stanovil následující lhůty:

(a) Pro pohledávky vůči kterémukoli jinému dlužníkovi než (i) pohledávky vládních jednotek (jak jsou definovány níže) a (ii) pohledávky, které se vztahují nebo mají spojitost s inflátory PSAN vyrobenými dlužníky jejich přidružených společností před datem podání žádosti („žádosti PPIC") je lhůta pro podání důkazu o nároku 27. listopadu 2017 v 17:00 (východoamerický čas);

(b) Pro žádosti PPIC je konečný termín pro podání důkazu nároku 27. prosince 2017 v 17:00. (východoamerický čas); a

(c) U nároků vůči kterémukoli dlužníkovi označenému vládní jednotkou (jak je definováno v § 101 (27) zákona o úpadku firem) je lhůta pro podání důkazu nároku 22. prosince 2017 v 17:00. (východoamerický čas) („konečný soudní termín").

Jednotlivci by měli kontaktovat místní zastoupení společnosti, aby zjistili, zda mají inflátor PSAN. Další informace o stažení inflátorů PSAN (včetně informací o získání náhradního inflátoru) naleznete na adresách www.AirbagRecall.com, https://www.nhtsa.gov/recall-spotlight/takata-air-bagshttp://www.tc.gc.ca/eng/motorvehiclesafety/safevehicles-defectinvestigations-1433.htmlhttp://www.mlit.go.jp/en/jidosha/vehicle_recall_17.html, odpovězte na oznámení o stažení (pokud jste jej obdrželi) nebo se obraťte na místní prodejce. Případy v kapitole 11 by neměly mít vliv na možnost řidičů získat bezplatnou náhradu za stažené inflátory PSAN.

SOURCE TK HoldingsRELATED LINKS
http://tkrestructuring.com/PPIC

Journalists and Bloggers

Visit PR Newswire for Journalists for releases, photos and customised feeds just for media.

View and download archived video content distributed by MultiVu on The Digital Center.

 

Get content for your website

Enhance your website's or blog's content with PR Newswire's customised real-time news feeds.
Start today.

 

 
 

Contact PR Newswire

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
 

Become a PR Newswire client

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
  1. Products & Services
  2. News Releases
  3. Contact Us