PR Newswire: news distribution, targeting and monitoring

Spoločnosť Airborne Wireless Network oznamuje menovanie nového generálneho riaditeľa

Translations:

Skúsený a uznávaný odborník na bezpečnostné operácie, koordináciu a manažment bude viesť spoločnosť smerom k ďalšej fáze rozvoja

LOS ANGELES, 17. februára 2017 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Airborne Wireless Network (OTCQB: ABWN) dnes oznamuje, že do funkcie generálneho riaditeľa menovala Michaela (Mikea) J. Warrena. 

Mike bol ešte donedávna riaditeľom regionálnej prevádzky a bezpečnosti v organizácii ECC International v Afganistane. Na starosti mal bezpečnosť 18 veľkých projektov výstavby ministerstva obrany USA spolu v hodnote 1 000 000 000 USD vrátane projektu výstavby cesty Ázijskej rozvojovej banky za 500 miliónov USD, ktorej výsledkom bolo vybudovanie cesty Ring Road vedúcej z Heratu do Mazer-e-Sharifu a projekt rozvoja infraštruktúry organizácie USAID za 50 miliónov USD v súčinnosti s ministerstvom baní, ropy a plynu Afganistanu. Predtým bol Mike riaditeľom prevádzky a bezpečnosti spoločnosti Checchi & Company Consulting, Inc. v Afganistane, kde mal na starosti zmluvný program USAID zameraný na meranie a hodnotenie.  Predtým bol programovým manažérom programu Human Terrain Systems (mapovanie lokálnej populácie) v rámci Medzinárodných bezpečnostných a pomocných síl NATO a G-2 armády USA.  Bol poradcom veľvyslanectva USA, COMISAF-u a CJ2X pri vedení ISAF-u v afganskej metropole Kábul.

V roku 1994 Mike skončil službu v americkej námornej pechoty s hodnosťou podplukovník. V armáde slúžil ako dôstojník pechoty, ktorý vykonával funkciu vedúceho 3. strážnej a prieskumnej skupiny v Okinawe, ako veliteľ najväčších armádnych bezpečnostných kasární v zbrojnici Naval, Concord v Kalifornii a v mnohých ďalších veliteľských pozíciách na cvičisku v náborovom stredisku námornej pechoty v San Diegu.  Narodil sa v štáte Illinois a bakalársky titul z politických vied získal na univerzite v Missouri. Ukončil tiež vysokú školu americkej námornej pechoty pre veliteľov a zbor.  Má tiež certifikát z plánovania protiteroristických opatrení ako odborník COIN (protipovstalecký boj) a zúčastnil sa mnohých kurzov bezpečnostných opatrení.

Mike je tiež skúsený projektový manažér, ktorý mal v mnohých organizáciách na starosti hardvérové a softvérové počítačové vybavenie a zohrával dôležitú úlohu pri rozvoji a expanzii spoločností. 

J. Edward Daniels, prezident spoločnosti Airborne Wireless Network, pri tejto príležitosti povedal: „Mike bude kľúčovým hráčom v technologickom rozvoji našej spoločnosti v nasledujúcej fáze jej rozvoja. Jeho skúsenosti s bezpečnostnými operáciami a práca v civilnom aj vládnom sektore budú pre nás neoceniteľné pri ďalšom presadzovaní projektu Infinitus Super Highway™. Veríme, že jeho jedinečné skúsenosti a schopnosť dokonale napĺňať vízie, budú presne to, čo budeme potrebovať pri otváraní nasledujúcej kapitoly našej spoločnosti."

Ďalšie informácie získate na: www.airbornewirelessnetwork.com

Oznam týkajúci sa výhľadových vyhlásení

Táto správa zahŕňa „výhľadové vyhlásenia" podľa významu zásad bezpečného prístavu v zmysle novely Zákona Spojených štátov o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995. Tieto vyhlásenia sa zakladajú na súčasných očakávaniach vedenia spoločnosti a sú s nimi spojené výrazné riziká a neistoty. Ak sa predpoklady uvedené v správe ukážu ako nepresné alebo ak sa riziká a neistoty skutočne stanú reálne, výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výhľadových vyhláseniach. 

Riziká a neistoty zahŕňajú okrem iného dostupnosť kapitálu, inherentné neistoty spojené s vývojom nových výrobkov alebo technológií a s faktom, že spoločnosť prechádza práve fázou vývoja, ďalej zahŕňajú schopnosť spoločnosti navýšiť financovanie, aby sme mohli pokračovať v našich obchodných plánoch a vývoji produktov, schopnosť vyvíjať a uvádzať na trh produkty založené na našej technologickej platforme, konkurenciu a trh v odvetví, v ktorom pôsobíme, všeobecné podmienky priemyslu, všeobecné ekonomické faktory, dopad regulácií v odvetví, technologický pokrok, nové produkty a patenty konkurentov, výrobné ťažkosti alebo oneskorenia, závislosť od doby, kedy patenty spoločnosti vojdú do platnosti a potenciálne spory vrátane patentových sporov a/alebo regulačných opatrení.

Kontakt:
Robert Haag
IRTH Communications
Telefón: +1-866-976-4784
ABWN@irthcommunications.com

SOURCE Airborne Wireless NetworkRELATED LINKS
http://www.airbornewirelessnetwork.com

 

Get content for your website

Enhance your website's or blog's content with PR Newswire's customised real-time news feeds.
Start today.

 

 
 

Contact PR Newswire

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
 

Become a PR Newswire client

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
  1. Products & Services
  2. News Releases
  3. Contact Us