Takata vyzýva veriteľov, aby navštívili webovskú stránku TKRestructuring.com/PPIC kvôli informáciám o prípadoch podľa kapitoly 11

WILMINGTON, Delaware, 6. novembra 2017 /PRNewswire/ -- 25. júna 2017 (ďalej len „Deň podania návrhu"), podala spoločnosť TK Holdings Inc. spolu s niektorými jej dcérskymi spoločnosťami (ďalej len „Dlžníci") návrh podľa kapitoly 11 (ďalej len „prípady podľa kapitoly 11") konkurznému súdu Spojených štátov amerických v okrese Delaware (ďalej len „konkurzný súd"). Dlžníci sú dcérske spoločnosti firmy Takata Corporation, japonskej korporácie zaoberajúcej sa výrobou a predajom automobilových dielov, vrátane vyvíjačov plynu pre airbagy. Takata Corporation podala návrh na vyhlásenie konkurzu v Japonsku.

Dlžníci vyzývajú jednotlivcov, ktorí vlastnia alebo vlastnili vozidlá vybavené niektorými vyvíjačmi plynu pre airbagy vyrábanými dlžníkmi alebo ich dcérskymi spoločnosťami obsahujúcimi fázovo stabilizovaný dusičnan amónny (ďalej len „vyvíjače plynu od PSAN"), aby navštívili webové sídlo tkrestructuring.com/PPIC a dôkladne si prečítali informácie o prípadoch podľa kapitoly 11 ako aj proces podávania dôkazu o pohľadávke voči dlžníkom. Informácie na tejto webovej stránke sú k dispozícii v 22 jazykoch a zainteresované osoby si môžu zaregistrovať svoje e-mailové adresy, aby dostávali oznámenia o dôležitom vývoji v prípadoch podľa kapitoly 11.

Konkurzný súd stanovil nasledujúce lehoty na podanie dôkazov o pohľadávke voči dlžníkom:

(a) Pre pohľadávky voči ktorémukoľvek dlžníkovi okrem (i) pohľadávok vládnych inštitúcií (podľa nižšie uvedenej definície) a (ii) pohľadávok, ktoré sa týkajú alebo vznikajú z vyvíjačov plynu od PSAN, ktoré vyrobili Dlžníci ich dcérskych pobočiek pred Dňom podania návrhu („PPIC pohľadávky"), pričom lehota na podanie dôkazu o pohľadávke je 27. novembra 2017 o 17.00 h (východného času);

(b) Pre pohľadávky PPIC je lehota na predloženie dôkazu o pohľadávke 27. decembra 2017 o 17.00 h (východného času); a

(c) Pokiaľ ide o pohľadávky voči akémukoľvek dlžníkovi uplatnené zo strany vládnych inštitúcií (podľa definície v § 101(27) o konkurze), lehota na podanie dôkazu o pohľadávke je 22. decembra 2017 o 17.00 h (východného času) (ďalej len „vládna lehota").

Jednotlivci by mali kontaktovať svoje miestne obchodné zastúpenie, aby zistili, či majú vyvíjače plynu od PSAN. Ďalšie informácie o sťahovaní vyvíjačov plynu od PSAN z trhu (vrátane informácií o získaní náhradného vyvíjača plynu) nájdete na adrese: www.AirbagRecall.com, https://www.nhtsa.gov/recall-spotlight/takata-air-bagshttp://www.tc.gc.ca/eng/motorvehiclesafety/safevehicles-defectinvestigations-1433.htmlhttp://www.mlit.go.jp/en/jidosha/vehicle_recall_17.html, odpovedajte na oznámenie o stiahnutí z trhu (pokiaľ ste nejaké dostali) alebo kontaktujte miestne zastúpenie. Prípady podľa kapitoly 11 by nemali ovplyvňovať možnosť vodičov získať bezplatnú náhradu za stiahnuté vyvíjače plynu od PSAN.

 

SOURCE TK HoldingsJournalists and Bloggers

Visit PR Newswire for Journalists for releases, photos and customised feeds just for media.

View and download archived video content distributed by MultiVu on The Digital Center.

 

Get content for your website

Enhance your website's or blog's content with PR Newswire's customised real-time news feeds.
Start today.

 

 
 

Contact PR Newswire

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
 

Become a PR Newswire client

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
  1. Products & Services
  2. News Releases
  3. Contact Us