Takata zachęca wierzycieli do odwiedzin na stronie TKRestructuring.com/PPIC w związku z informacjami na temat wniosków z tytułu rozdziału 11

WILMINGTON, Delaware, 6 listopada 2017 r. /PRNewswire/ -- Dnia 25 czerwca 2017 r., zwanym dalej datą złożenia pozwu, firma TK Holdings Inc. wraz z pewnymi spółkami stowarzyszonymi, zwanymi dalej dłużnikami, złożyły tak zwane wnioski z tytułu rozdziału 11 w amerykańskim sądzie upadłościowym w dystrykcie Delaware, zwanym dalej sądem upadłościowym. Dłużnicy są spółkami podległymi firmy Takata Corporation z Japonii zajmującej się produkcją i sprzedażą części samochodowych, w tym nadmuchiwaczy poduszek powietrznych. Firma Takata Corporation rozpoczęła postępowanie upadłościowe w Japonii.

Dłużnicy zachęcają osoby w posiadaniu obecnie lub w przeszłości pojazdów wyposażonych w pewnego typu nadmuchiwacze poduszek powietrznych produkcji dłużników lub spółek stowarzyszonych, które zawierają stabilizowany fazowo azotan amonu, zwane dalej nadmuchiwaczami PSAN, do odwiedzin na stronie tkrestructuring.com/PPIC i zapoznania się z informacjami dotyczącymi wniosków z tytułu rozdziału 11 oraz objaśnieniami procesu składania dowodów roszczenia przeciwko dłużnikom. Informacje na stronie dostępne są w 22 wersjach językowych. Zainteresowani mogą podać swój adres e-mail, aby otrzymywać komunikaty dotyczące rozwoju wniosków z tytułu rozdziału 11.

Sąd upadłościowy wyznaczył następujące terminy składania dowodów roszczeń przeciwko dłużnikom.

(a) W przypadku roszczeń przeciwko dłużnikom innym niż (i) składane przez oddziały rządowe zgodnie z poniższą definicją i (ii) roszczenia związane lub wynikające z nadmuchiwaczami PSAN wyprodukowanymi przez dłużników lub spółki stowarzyszone przed datą złożenia pozwu (tzw. roszczenia PPIC) termin upływa 27 listopada 2017 r. o 17:00 czasu wschodniego.

(b) W przypadku roszczeń PPIC termin złożenia dowodów upływa 27 grudnia 2017 r. o 17:00 czasu wschodniego.

(c) W przypadku roszczeń przeciwko dłużnikom wysuwanym przez oddziały rządowe zgodnie z definicją ustawy upadłościowej w punkcie 101(27) termin złożenia dowodów roszczenia upływa 22 grudnia 2017 r. o 17:00 czasu wschodniego, tak zwany termin rządowy.

Poszkodowani powinni skontaktować się z lokalnym dealerem w celu ustalenia, czy ich pojazdy wyposażone są w nadmuchiwacze PSAN. Więcej informacji na temat wycofywania z rynku nadmuchiwaczy PSAN, w tym informacje na temat pozyskiwania nadmuchiwaczy zamiennych, można znaleźć na stronach www.AirbagRecall.com, https://www.nhtsa.gov/recall-spotlight/takata-air-bagshttp://www.tc.gc.ca/eng/motorvehiclesafety/safevehicles-defectinvestigations-1433.htmlhttp://www.mlit.go.jp/en/jidosha/vehicle_recall_17.html, przez udzielenie odpowiedzi na zawiadomienie o wycofaniu (jeżeli zostało otrzymane) lub kontakt z lokalnym dealerem. Wnioski z tytułu rozdziału 11 nie powinny wywrzeć wpływu na możliwość bezpłatnego uzyskania przez kierowców zamienników wycofanych z rynku nadmuchiwaczy PSAN.

SOURCE TK Holdings 

Get content for your website

Enhance your website's or blog's content with PR Newswire's customised real-time news feeds.
Start today.

 

 
 

Contact PR Newswire

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
 

Become a PR Newswire client

Send us an email at info@prnewswire.co.il or call us at +972-77-2005042

 

 
  1. Products & Services
  2. News Releases
  3. Contact Us